Ändring av sametingslagen

Ändring av sametingslagen

OM002:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Det finns fortsättningsvis behov att revidera sametingslagen. Bestämmelserna i lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019 fortsätter arbetet för att revidera sametingslagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM002:00/2020

Ärendenummer VN/5875/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om sametingslag
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.8.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 45/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Bestämmelserna i sametingslagen ska ses över. Bestämmelserna i den gällande lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonYrsa Nyman, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Yrsa Nyman, Neuvotteleva virkamies / Konsultativ tjänsteman
tel. +358 295 150 293
[email protected]

Mål och resultat

Det är planerat att regeringspropositionen om ändring av sametingslagen ska ges till riksdagen hösten 2021.

Sammandrag

Det finns fortsättningsvis behov att revidera sametingslagen. Bestämmelserna i lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 10.12.2019 fortsätter arbetet för att revidera sametingslagen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.