Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (165/2020 rd)

OM006:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM006:00/2021

Ärendenummer VN/1201/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 18.1.2021 – 3.2.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till komplettering av regeringens proposition om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (165/2020 rd)
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 6.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 18/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 46/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 226/2022

I denna proposition föreslås att bestämmelserna preciseras genom de konstitutionella anmärkningar som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande 40/2020 rd. Det föreslås att rökning ska förbjudas inomhus i fängelser, men att fångarna och de häktade ska ges möjlighet att röka utomhus. Dessutom föreskrivs det om fångars och häktades rätt till stöd för rökavvänjning.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 520
[email protected]

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.