Revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen

OM023:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets huvudsakliga syfte var att bereda behövliga förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM023:00/2016

Ärendenummer OM 5/41/2015

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.4.2015 – 8.9.2017

Datum för tillsättande 1.4.2015

Lagberedning

Regeringsproposition HE 262/2016 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar EV 64/2017

Antagen författning 611/2017
Antagen författning 612/2017
Antagen författning 613/2017

Kontaktperson
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50584
[email protected]

Mål och resultat

Att revidera bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen (587/2011).

Sammandrag

Projektets huvudsakliga syfte var att bereda behövliga förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen.

Utgångspunkter

När vattenlagstiftningen totalreviderades ändrades inte bestämmelserna om upplåtande av nyttjanderätter som behövs för genomförande av vattenhushållningsprojekt. I riksdagens svar vid antagandet av vattenlagen ingick ett uttalande där riksdagen förutsatte att regeringen vidtar åtgärder för att upphäva lagen om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten (266/1961). Detta förutsatte att bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagen ses över.