Förutredning om internetröstning

OM024:00/2017 Projekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM024:00/2017

Ärendenummer OM 1/021/2017

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 21.2.2017 – 30.11.2017

Datum för tillsättande 21.2.2017

Kontaktperson
Anneli Salomaa, Projektipäällikkö
[email protected]

Mål och resultat

Uppgiften är att göra en sådan utredning som avses i rekommendation JHS 172 om utveckling av IKT-tjänster [http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs172], som har getts ut av Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga sektorn, beträffande det internetröstningssystem som ska användas vid allmänna val och rådgivande folkomröstningar. Utredningen ska bland annat kartlägga förhållandena, marknaden och datasäkerheten, identifiera risker, precisera vilken lösning som eftersträvas och komma med ett förslag till fortsatta åtgärder.