Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

OM041:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ändras så att
säkerhetskontrollåtgärder kan riktas också mot kunder hos andra justitieförvaltningsmyndigheter än domstolar, när dessa myndigheter och domstolen har en
gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde. Bestämmelserna om säkerhetskontrollörer ska precisera.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM041:00/2023

Ärendenummer VN/11682/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.5.2023 – 25.4.2024

Datum för tillsättande 2.1.2023

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2023
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2023
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ändras så att säkerhetskontrollåtgärder kan riktas också mot kunder hos andra justitieförvaltningsmyndigheter än domstolar, när dessa myndigheter och domstolen har en gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

KontaktpersonMikko Ojala, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och möjliggöra säkerhetskontroller av kunder hos alla justitieförvaltningsmyndigheter i situationer där myndigheterna och domstolen har en gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde. Syftet med preciseringen av bestämmelserna om säkerhetskontrollörer är att lagstiftningen till dessa delar ska överensstämma med grundlagen och grundlagsutskottets utlåtandepraxis.

Enligt förslaget avses med justitieförvaltningsmyndigheter vid sidan av domstolarna
Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, rättshjälps- och intressebevakningsbyråer vid statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt och byråer för samhällspåföljder vid
Brottspåföljdsmyndighetens brottspåföljdscentral.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att lagen om säkerhetskontroller vid domstolar ändras så att
säkerhetskontrollåtgärder kan riktas också mot kunder hos andra justitieförvaltningsmyndigheter än domstolar, när dessa myndigheter och domstolen har en
gemensam ingång eller ett gemensamt kundserviceområde. Bestämmelserna om säkerhetskontrollörer ska precisera.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.