Bättre efterlevnad av lagstiftningen om betalningstider

OM053:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Arbetsgruppen ska bereda ändringar i lagstiftningen för att effektivisera efterlevnaden av lagstiftningen om betalningstider i syfte att stärka särskilt små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM053:00/2021

Ärendenummer VN/25351/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2021 – 5.1.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite När det gäller globala utvecklingsutmaningar kan Finland erbjuda lösningar bland annat med utgångspunkt i vår värdegrund

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

I propositionen föreslås ändringar i de bestämmelser som gäller efterlevnaden av lagstiftningen om betalningstider. Syftet med ändringarna är att effektivisera efterlevnaden av lagstiftningen om betalningstider i synnerhet då borgenären är ett litet eller medelstort företag och gäldenären är ett större företag än borgenären.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonMirja Kaspianranta, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Sammandrag

Arbetsgruppen ska bereda ändringar i lagstiftningen för att effektivisera efterlevnaden av lagstiftningen om betalningstider i syfte att stärka särskilt små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar.

Mer om ämnet