Statsrådets redogörelse om rättsvården

OM063:00/2021 Projekt

Statsrådets redogörelse om rättsvården. I projektet bereds en redogörelse om rättsvården som bereds under justitieministeriets ledning.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM063:00/2021

Ärendenummer VN/26564/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 10.12.2021 – 31.10.2022

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Juha Saunamäki, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 150 192
[email protected]

Sammandrag

Statsrådets redogörelse om rättsvården. I projektet bereds en redogörelse om rättsvården som bereds under justitieministeriets ledning.

Utgångspunkter

Beslut om att inleda beredningen av redogörelsen fattades vid regeringens aftonskola den 13 oktober 2021.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet