Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken (temporärt försök med höjning av det skyddade beloppet)

OM063:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Genom den föreslagna temporära lagen höjs det skyddade beloppet vid utsökning för viss tid. Det är fråga om ett tidsbegränsat försök som pågår 2023 och vars syfte är att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på samma nivå som garantipensionen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM063:00/2022

Ärendenummer VN/23944/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 5.9.2022 – 9.12.2022

Datum för tillsättande 5.9.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 46/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  20.10.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 159/2022

Genom den föreslagna temporära lagen höjs det skyddade beloppet vid utsökning för viss tid. Det är fråga om ett tidsbegränsat försök som pågår 2023 och vars syfte är att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på samma nivå som garantipensionen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att stifta en lag om temporär ändring av utsökningsbalken. Genom lagändringen inleds ett ettårigt försök med att höja det skyddade beloppet vid utsökning till samma nivå som garantipensionen.

Sammandrag

Genom den föreslagna temporära lagen höjs det skyddade beloppet vid utsökning för viss tid. Det är fråga om ett tidsbegränsat försök som pågår 2023 och vars syfte är att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på samma nivå som garantipensionen.

Utgångspunkter

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen hösten 2022 att inleda ett ettårigt försök med det skyddade beloppet vid utsökning. Målet är att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på samma nivå som garantipensionen. Den tidsbundna höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning är en av regeringens åtgärder som stöder allmänhetens köpkraft.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.