Granskning av frågor beträffande åtalspreskription för dråp

OM088:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää tahallisten henkirikosten syyteoikeuden vanhentumisajan pidentämistä tai syyteoikeuden vanhentumisesta luopumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM088:00/2023

Ärendenummer VN/24188/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2024 – 1.10.2025

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av strafflagen
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Preskriptionstiden för åtalsrätten för dråp förlängs.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Sini Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 323
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteita liittyen turvalliseen ja kriisinkestävään oikeusvaltioon.

Sammandrag

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää tahallisten henkirikosten syyteoikeuden vanhentumisajan pidentämistä tai syyteoikeuden vanhentumisesta luopumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Utgångspunkter

Hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan hallitus selvittää tahallisten henkirikosten syyteoikeuden vanhentumisajan pidentämistä tai syyteoikeuden vanhentumisesta luopumista ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.