Ändring av aktiebolagslagen och lagen om andelslag

OM118:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Aktiebolagslagen uppdateras med utgångspunkt från tidigare utredningar. I enlighet med regeringsprogrammet minskas företagens administrativa börda och de allmänna villkoren för näringsverksamhet genom att förnya bestämmelser om aktiebolag. Likvidationsförfarandet för aktiebolaget samt bestämmelser om förlusten av eget kapital ska göras smidigare.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM118:00/2023

Ärendenummer VN/25641/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2024 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.1 Ägarskap och företagande värdesätts högre

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 039
[email protected]

Kontaktperson
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Sammandrag

Aktiebolagslagen uppdateras med utgångspunkt från tidigare utredningar. I enlighet med regeringsprogrammet minskas företagens administrativa börda och de allmänna villkoren för näringsverksamhet genom att förnya bestämmelser om aktiebolag. Likvidationsförfarandet för aktiebolaget samt bestämmelser om förlusten av eget kapital ska göras smidigare.

Mer om ämnet