Hoppa till innehåll
Media

Åklagarväsendet samlas under ett ämbetsverk från och med ingången av år 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2016 13.00
Pressmeddelande

Åklagarväsendet organiseras under ett ämbetsverk från och med ingången av år 2018. Reformen bereds utifrån de riktlinjer som stakats ut av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och avsikten är att en regeringsproposition beträffande detta överlämnas till riksdagen under våren 2017.

Enligt riktlinjerna ska det nuvarande Riksåklagarämbetet ersättas med en centralförvaltningsenhet och fyra regionala enheter som huvudsakligen ska svara för åklagarväsendets operativa verksamhet.

- Reformen ger möjlighet att effektivisera åklagarnas arbete och skapa enhetliga arbetsprocesser i hela landet. På detta sätt kan handläggningstiderna förkortas och resurserna riktas på det ökande antalet krävande brottmål, säger minister Lindström.

Reformen har samband med regeringsprogrammets målsättningar som gäller digitalisering av offentliga tjänster och reformen av centralförvaltningen. Organisationsreformen genomförs enligt de lösningar som gjorts inom justitieministeriets förvaltningsområde, bl.a. inom utsökningen.

Åklagarväsendets personal och verksamhetsställen kommer inte att skäras ned i samband med reformen.

För närvarande har åklagarväsendet en tudelad organisationsmodell. Riksåklagarämbetet är åklagarväsendets centralförvaltningsmyndighet och sköter även uppgiften som högsta åklagare. Fastlandet är indelat i tio åklagarämbeten som behandlar brottmål inom sitt område samt har hand om ämbetsverkets egna förvaltningsärenden. Landskapsåklagarämbetet på Åland ska bevaras som det är också efter reformen.

Ifjol uppgick antalet årsverke vid åklagarväsendet till 516.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499,
avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408,
post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen