Hoppa till innehåll
Media

Dispensförfarandet som möjliggör minderårigas äktenskap ska slopas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 13.48
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det dispensförfarande som gör det möjligt för minderåriga att ingå äktenskap ska frångås. Genom denna ändring skulle under 18-åringar inte längre kunna ingå äktenskap i Finland. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

- Skyddet av barn ska förbättras på alla möjliga sätt. Det finska samhället ska avstå från möjligheten för minderåriga att ingå äktenskap. Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja. Genom att slopa dispensförfarandet ger vi också internationellt en tydlig signal om att vi inte accepterar minderårigas äktenskap, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Trots att det inte har funnits några indikationer på problem i tillämpningen av Finlands nuvarande lagstiftning, har man i allt högre grad börjat ifrågasätta förfarandet som möjliggör minderårigas äktenskap. Även på det internationella planet har det framhävts hur skadligt det är att ingå äktenskap som minderårig.

Under de senaste åren har bl.a. Sverige, Norge och Danmark frångått minderårigas möjlighet att ingå äktenskap.

Enligt gällande bestämmelser ska ansökan om äktenskap för minderåriga lämnas till justitieministeriet. Det årliga antalet ansökningar har på senaste tiden varierat från tio till trettio. Till exempel i fjol kom det in elva ansökningar och på basis av dem beviljades sju dispenser. Majoriteten av de minderåriga som under de senaste åren fått dispens har varit sjuttonåriga flickor. Behovet av dispens har oftast motiverats med religiös övertygelse. Dispens beviljas sällan för personer under 17 år. Då har orsaken alltid varit graviditet.

Ytterligare upplysningar:

Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0332, [email protected]

Antti Leinonen, lagstiftningsdirektör, tfn 029 515 0264,[email protected] 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 029 515 0131, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen