Hoppa till innehåll
Media

Alla bolag, andelslag och föreningar ska få ordna distansmöten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.39
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en lagändring som utvidgar möjligheten att hålla mötena helt och hållet som distansmöten för alla aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar. Målet är att förbättra aktieägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta i mötena.

Enligt propositionen har alla deltagare fulla deltaganderättigheter vid både möten som helt hålls på distans och sådana så kallade hybridmöten som hålls delvis på plats och delvis på distans. 

Bestämmelser om ordnandet av en distansstämma ska enligt propositionen finnas i bolagsordningen eller stadgarna. Beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna kan fattas genom ett vanligt majoritetsbeslut. Dessutom kan bolagets eller sammanslutningens styrelse besluta om ett hybridmöte. 

Dessutom ska bolaget eller andelslaget kunna erbjuda andra sätt att delta, såsom möjlighet till förhandsröstning eller möjlighet att utöva sin yttranderätt skriftligen före eller under stämman.

I propositionen föreslås också att börsbolagen under detta år ska kunna besluta om den ändring av bolagsordningen som är en förutsättning för distansmöten så att endast förhandsröstning ordnas om beslutsförslaget.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av juli när den temporära lagen om deltagande på distans och webbmöten upphör att gälla. Den temporära lagen har varit i kraft under coronaviruspandemin.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen