Hoppa till innehåll
Media

Alla har rätt till information – Demokratipriset går till främjare av jämlikt deltagande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2022 15.00
Pressmeddelande

Selkokeskus har belönats med justitieministeriets Demokratipris. Hedersomnämnanden delades ut för främjande av likabehandling inom konst och idrott. Temat för Demokratipriset var främjande av demokratins kristålighet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson överräckte priserna vid seminariet Demokratins tillstånd och framtid i Helsingfors.

Justitieministeriets Demokratipris på 10 000 euro beviljades i år till Selkokeskus, som finns i anslutning till Kehitysvammaliitto. Hedersomnämnandena gick till Förbundet för mänskliga rättigheter för kampanjen ”Krossa inte idrotten” och till Förbundet för barnkulturcenter i Finland för ”Konsttestarna”, ett program i konstfostran. Med Demokratipriset ville man i år belöna verksamhet som har förbättrat möjligheterna till deltagande, ökat förtroendet för samhället och minskat ojämlikheten.

– Vi befinner oss i en situation där vår demokrati ställs inför många olika kriser samtidigt. Det civila samhället har en ytterst viktigt roll i att stärka demokratins kristålighet. Det är glädjande att lyfta fram arbete som främjar en mer jämlik delaktighet i Finland, konstaterade minister Anna-Maja Henriksson.

Korrekt och aktuell information är ytterst viktigt för att demokratin ska klara av kriser. Selkokeskus har på ett begripligt sätt informerat personer som har svårt att läsa och förstå allmänspråket om bland annat coronaviruset och om Rysslands invasion av Ukraina. Det här gäller till exempel personer med utvecklingsstörning, personer som talar ett annat språk än finska som modersmål samt äldre personer.

Kampanjen ”Krossa inte idrotten” har lyft fram frågor som gäller de mänskliga rättigheterna inom idrotten och ökat medvetenheten om de mänskliga rättigheterna i Finland. Programmet ”Konsttestarna” tar i sin tur med alla åttondeklassare i Finland på högklassiga konstbesök. Kännedom om konst och kultur stöder också medborgar- och demokratifostran.

Korrekt och begriplig information undanröjer ojämlikhet                                                         

Pristagaren och mottagarna av hedersomnämnanden valdes av en jury som bestod av människorättsförsvaren och husförfattaren vid Finlands Nationalteater Ujuni Ahmed, medieexperten Mari Haavisto, kyrkoherden Kari Kanala samt chefen för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Teija Tiilikainen. Juryns beslut var enhälligt.

– Alla har rätt till information. Nyheter på lätt språk ger allt fler möjlighet att få ta del av korrekt och begriplig information. Detta undanröjer ojämlikheten i fråga om tillgång till information och deltagande samt känslan av utanförskap i samhället, motiverade juryn valet av pristagare.

Demokratipriset, som belönar aktörer inom det civila samhället, delades nu ut för sjunde gången. Justitieministeriet samlade in förslag till pristagare i oktober 2022. Inom den utsatta tiden lämnades 28 förslag in som uppfyllde kriterierna.

Utdelningen av Demokratipriset ingår i genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025. Justitieministeriets samarbetspartner i år var finansministeriet och Finlands Kommunförbund.

Mer information om Demokratipriset finns på justitieministeriets webbplats 
Mer information om det nationella demokratiprogrammet 2025 

Ytterligare information:
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150416, [email protected]
Salla Jantunen, högskolepraktikant, tfn 0295 150164, [email protected] (begäran om intervjuer)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen