Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i utmätning av lön föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2011 22.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp vill ändra utmätning av lön hos de gäldenärer som har de största inkomsterna. En löneförhöjning kan för närvarande leda till en situation där ökningen i det belopp som utmäts kan vara större än gäldenärens inkomstökning. I så fall kan den lönedel som lämnas till gäldenären efter löneförhöjningen vara mindre än före den.

Förslaget gäller endast den strängaste utmätningskategorin, dvs. de högst avlönade gäldenärerna vilkas nettoinkomst är mer än 2 508 euro per månad (om det inte finns några barn eller en make som är beroende av gäldenärens underhåll). Detta problem förekommer inte i de lägre inkomstklasserna.

Syftet med ändringen är inte att underlätta utmätningen hos personer med stora inkomster utan att avlägsna det missförhållande som nu finns i utmätningsmodellen. Förslaget har inga verkningar i fråga om indrivningsresultatet, för det föreslagna förfarandet avviker endast lite från det nuvarande. Dessutom är antalet gäldenärer som berörs av ändringen litet. Ändringen ska gälla cirka 7 200 personer.

Till följd av det föreslagna förfarandet borde arbetsgivarna justera det belopp som utmäts av lön.

Arbetsgruppens betänkande skickas nu ut på remiss.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Riina Haarala, (JM), tfn 09 1606 7594, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tillbaka till toppen