Hoppa till innehåll
Media

Annina Hautala blir biträdande dataombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.42
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag juris magister Annina Hautala till tjänsten som biträdande dataombudsman för tiden 1.9.2022–31.8.2027.

Annina Hautala arbetar för närvarande som informationshanteringschef vid Polisstyrelsen och har före det varit gruppchef för dataskyddsgruppen vid Polisstyrelsen. Tidigare har Hautala bland annat varit ledande sakkunnig och dataskyddsombud vid Befolkningsregistercentralen.

Tjänsten som biträdande dataombudsman söktes av tio personer inom den utsatta tiden.

Biträdande dataombudsmannen svarar för avgörande av ärenden enligt arbetsordningen för dataombudsmannens byrå och leder den sektor som faller inom hans eller hennes ansvarsområde. Dessutom är biträdande dataombudsmannen medlem i kollegier som beslutar om påförande av administrativ påföljdsavgift. Specialansvarsområdet för biträdande dataombudsmannen är att som dataombudsmannens medhjälpare och medlem av ledningsgruppen sörja för byråns verksamhetsförutsättningar och förmåga att sköta de uppgifter som hör till byrån.

Dataombudsmannens byrå
Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer information:
Anu Talus, dataombudsman, tfn 029 566 6766, [email protected]

Tillbaka till toppen