Hoppa till innehåll
Media

Ansvarsbestämmelserna för produkter och artificiell intelligens revideras i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.46
Pressmeddelande

I EU har det inletts en reform av produktansvaret och ansvarsbestämmelserna för utnyttjande av artificiell intelligens (AI). Statsrådet lämnade i dag till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till nytt produktansvarsdirektiv samt till direktiv om skadeståndsansvar gällande AI.

Genom det nya produktansvarsdirektivet uppdateras bestämmelserna om bland annat tillverkarens ansvar för skada som orsakas av felaktiga produkter. Avsikten med reformen är att säkerställa en hög nivå av konsumentskydd samt jämlika verksamhetsförutsättningar och rättssäkerhet för företagen.

Genom direktivet om skadeståndsansvar gällande AI blir det lättare att få ersättning för skada som orsakats av användningen av artificiell intelligens.  Målet är att personer som råkar för sådan skada ska få ett skydd på samma nivå som personer som råkar ut för skada som orsakas av olika produkter i allmänhet. Målet är också att minska den rättsliga osäkerheten i fråga om eventuellt ansvar för företag som utvecklar eller använder artificiell intelligens.

Statsrådet ställer sig huvudsakligen positivt till förslagen. I förhandlingarna om direktivförslagen bör det emellertid utredas bland annat om det ansvar som leverantörer av distributionstjänster och onlineplattformar omfattas av är korrekt och hur omfattande ansvaret är. Enligt statsrådet bör det också utredas om de föreslagna och nationella förfarandebestämmelserna är förenliga med varandra.

Enligt statsrådet bör tiden för att genomföra båda direktiven vara två år. Statsrådet anser även att det är nödvändigt att införa en övergångsperiod på sex månader för tillämpningen av direktiven, så att aktörerna och domstolarna kan förbereda sig på ändringarna.

Mer information:
Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 139, [email protected]
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 122, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen