Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår lagändringar för att effektivisera behandlingen av brottmål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2022 14.14
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar bland annat i förundersökningslagen för att effektivisera och försnabba straffprocessen. De viktigaste förslagen gäller en snabbare behandling av brott mot barn, utnyttjande av teknik och förundersökningssamarbete.

Enligt arbetsgruppens förslag ska brott som riktar sig mot ett barns liv, hälsa, privatliv, fred, heder, frihet eller sexuell självbestämmanderätt behandlas i brådskande ordning. Om det vid en förundersökning riktas utredningsåtgärder mot barn, ska ledningen av undersökningen dessutom utföras av undersökningsledare som är särskilt förtrogna med denna uppgift. Kravet på koncentrering i fråga om utredningsåtgärderna och ledningen av undersökningen ska också gälla målsägande i behov av särskilt skydd.

I fortsättningen ska man i regel, på begäran av den som ska förhöras, ge samtycke till videoupptagning av förhör. Användningen av förhör som spelats in vid förundersökningar som bevis vid rättegångar utvidgas till människohandelsbrott och till vissa närliggande brott.

Samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten ska intensifieras

Arbetsgruppen föreslår dessutom att förundersökningsmyndighetens och åklagarens samarbetsskyldighet utvidgas och att användningen av undersökningsplanen effektiviseras. Dessutom ska begäran om avslutande utsaga alltid specificeras och göras i samarbete med åklagaren. Åklagarens juridiska sakkunskap bör under förundersökningen och i synnerhet i samband med den avslutande utsagan utnyttjas mer än för närvarande för att den ska tjäna senare handläggning av ett brottmål i domstol.

I betänkandet föreslås också lagstiftningsändringar som gäller dödsfall i polishäkte och situationer där polisen använder maktmedel.

Bakgrunden till arbetsgruppens uppdrag var skrivningar i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, vissa av Riksdagens justitieombudsmans avgöranden samt de 2020 publicerade iakttagelserna från det LEAN-projekt som har utvärderat rättskedjan.

Arbetsgruppens betänkande är på remiss fram till den 29 april. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2024.

Ytterligare information:

Katariina Jahkola, enhetschef, tfn 0295 150 246, [email protected]

Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, [email protected]

Katja Repo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 085, [email protected]

Effektivisering av straffprocessen, arbetsgruppens betänkande (på finska)

Utlåtande.fi
 

 

Tillbaka till toppen