Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda genomförandet av EU:s dataskyddsdirektiv

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2017 13.55
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till genomförande av EU:s dataskyddsdirektiv. Dataskyddsdirektivet är en del av totalreformen av EU:s dataskyddslagstiftning som omfattar även EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Dataskyddsdirektivet tillämpas på den behandling av personuppgifter som utförs av polisen och andra myndigheter i brottmål medan dataskyddsförordningen på ett mer omfattande sätt gäller behandlingen av personuppgifter inom den offentliga och privata sektorn.

Målet med direktivet är att trygga skyddet för personuppgifter när dessa behandlas hos myndigheter i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja brott eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Dataskyddsdirektivets tillämpningsområde omfattar justitie-, inrikes-, försvars- och finansministeriets förvaltningsområde. I fråga om justitieministeriets förvaltningsområde tillämpas direktivet på Rättsregistercentralen, Brottspåföljdsmyndigheten, åklagarmyndigheterna, de allmänna domstolarna, justitieministeriet samt rättshjälps- och utsökningsmyndigheterna.

Arbetsgruppen ska bereda ett förslag till sådan allmän nationell lagstiftning som direktivet förutsätter samt de lagstiftningsändringar som behövs inom justitieministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppen ska också utreda vissa frågor som gäller den allmänna lagstiftningens tillämpningsområde. Arbetet ska vara klart senast den 29 september 2017.

Dataskyddsdirektivet ska genomföras före den 6 maj 2018. Direktivet gäller behandlingen av personuppgifter i samband med brottmål både mellan medlemsstaterna och inom dem. Genom dataskyddsdirektivet upphävs EU:s dataskyddsrambeslut, vars tillämpningsområde är mer begränsat.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Timo Makkonen, tfn 02951 50230,
konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila, tfn 02951 50152,
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen