Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppens förslag: myndighet för tillsyn av att bestämmelserna om betalningstider i lagen om betalningsvillkor efterlevs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 14.39
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår en förnyelse av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal, vilken bland annat reglerar betalningsvillkor mellan företag. Målet är att stärka mindre företags verksamhetsförutsättningar genom bättre efterlevnad av betalningstider. Arbetsgruppens förslag är nu på remiss.

Enligt lagen om betalningsvillkor får betalningstiden överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen har avtalats. Utan att uttryckligen ha avtalat om det betalar en stor del större företag i praktiken ändå sina räkningar efter 30 dagar. Mindre företag som fakturerar vågar oftast inte ifrågasätta det lagstridiga förfarandet. Långa betalningstider försämrar framför att mindre företags betalningsförmåga och likviditet, vilket försämrar företagens möjligheter att utveckla sin affärsverksamhet.

Enligt arbetsgruppens förslag ska en myndighet övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om betalningstid i framtiden. Tillsynen ska gälla sådana situationer, där kundföretaget är ett medelstort eller stort företag och det fakturerande företaget är ett mikro- eller småföretag.

Enligt förslaget ska Regionförvaltningsverket i Södra Finland vara tillsynsmyndighet. Myndigheten ska kunna ge sådana företag som inte följer lagen en anmärkning eller meddela en offentlig varning samt med hot om vite förbjuda företaget att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarande.

Förslaget grundar sig på en skrivning i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilken en förnyelse av lagstiftningen om betalningstider ska utredas och utvärderas. 

I betänkandet har Regionförvaltningsverket i Södra Finland anmält avvikande mening. 

Förnyelsen föreslås träda i kraft under 2023. Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas i e-tjänsten Utlåtande.fi fram till den 3 juni 2022.

Mer information: Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150122, [email protected]

Förslag till ändring av lagen om betalningsvillkor, arbetsgruppens rapport

Utlåtande.fi

 

Tillbaka till toppen