Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupps betänkande om gränsöverskridande företagsarrangemang på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 16.08
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår ändringar i aktiebolagslagen i syfte att genomföra ett EU-direktiv om gränsöverskridande företagsarrangemang. Avsikten är att underlätta aktiebolagens frihet att välja sin hemort inom EU. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Avsikten med reformen är att föreskriva om flyttning av bolagets hemort och om gränsöverskridande delning i EU samt att ändra och komplettera EU-regleringen 
om gränsöverskridande fusioner. Avsikten är att harmonisera regleringen inom EU.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning. Dessutom föreslår arbetsgruppen bland annat att bolag i fortsättningen kan flytta sin hemort till en annan EES-stat och ändra sin bolagsform till en bolagsform i den EES-staten. På motsvarande sätt ändras bolagsformen för ett bolag som flyttar från en annan EES-stat till Finland till ett finskt aktiebolag, och dess hemort registreras i Finland. 

De principiellt mest betydande ändringarna i arbetsgruppens förslag gäller gränsöverskridande företagsarrangemang där bolag fusioneras, delas eller flyttar sin hemort utomlands. Före ett sådant företagsarrangemang ska Patent- och registerstyrelsen organisera föregripande tillsyn så att alla förfaranden och formaliteter har ordnats eller slutförts i Finland och så att överföringen inte görs i missbruks- eller bedrägerisyfte. Om Patent- och registerstyrelsen anser att de föreskrivna villkoren uppfylls, ska den utfärda ett intyg över detta och sända intyget till den behöriga myndigheten i den andra staten. Om kraven inte uppfylls, ska förfarandet avbrytas för den tid som tilläggsutredningar görs eller ansökan om verkställighet avslås.

Arbetsgruppen föreslår också ändringar i försäkringsbolagslagen och vissa andra lagar.

Lagarna avses träda i kraft i slutet av januari nästa år. Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i tjänsten utlåtande.fi fram till den 24 juni 2022.

Ytterligare information: Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 039, [email protected]
Arbetsgruppens betänkande
Utlåtande.fi

 

Tillbaka till toppen