Hoppa till innehåll
Media

Ari-Pekka Koivisto blir avdelningschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 13.29
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris kandidat och vicehäradshövding Ari-Pekka Koivisto till avdelningschef för justitieministeriets avdelning för kriminalpolitik och straffrätt för en femårsperiod som börjar den 1 januari 2020.

Ari-Pekka Koivisto arbetar för närvarande vid staben för Gränsbevakningsväsendet som chef för juridiska avdelningen och regeringsråd vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning. Tidigare har Koivisto bland annat arbetat som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet och som häradsåklagare i Vanda.

Tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets avdelning för kriminalpolitik och straffrätt blev ledig när avdelningens föregående chef Arto Kujala blev generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten vid ingången av september 2019.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 16001 (växeln), e-post: pekka.v.timonen(at)om.fi

Tillbaka till toppen