Hoppa till innehåll
Media

Asko Välimaa har utnämnts till avdelningschef för justitieministeriets lagberedn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2013 12.23
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde i dag lagstiftningsdirektör, juris licentiat Asko Välimaa till tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets lagberedningsavdelning för en femårsperiod från och med den 1 november 2013.

För närvarande arbetar Välimaa som chef för enheten för straff- och processrätt vid lagberedningsavdelningen. Före det arbetade han som lagstiftningsråd vid justitieministeriet. Därtill har han tidigare arbetat bl.a. i undervisningsuppgifter vid Helsingfors universitet och som föredragande vid högsta domstolen.

Justitieministeriets lagberedningsavdelning svarar för lagberedningen inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom EU samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete. Utöver ministeriets egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet.

Lagberedningsavdelningens nuvarande chef Pekka Nurmi går i pension den 1 november 2013.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258

Tillbaka till toppen