Hoppa till innehåll
Media

Åtta projekt får statsunderstöd för främjande av ekonomiskt kunnande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2023 12.14
Nyhet

Ett anslag som är avsett för sådana projekt och forskningar som främjar ekonomiskt kunnande har nu delats ut av justitieministeriet för första gången.

Anslaget för understöden uppgick till 650 000 euro. Finansieringen beviljades till åtta projekt som främjar ekonomiskt kunnande i olika befolknings- och åldersgrupper i hela Finland.  

- Antalet ansökningar visar att statsunderstödet verkligen behövs. Inom ansökningstiden tog justitieministeriet emot ansökningar från sammanlagt 30 utmärkta projekt, och det totala beloppet av de understöd som söktes uppgick till över 2,5 miljoner euro. Det minsta understödet uppgick till 2 670 euro, och det största till 405 000 euro, säger ledande sakkunnig Sanna Helesuo

Vid bedömningen av ansökningarna beaktade man i synnerhet projektens samhälleliga och ekonomiska effekter och projektens allmänna betydelse för arbetet för att främja ekonomiskt kunnande. Man bedömde också det samarbete som projektet kräver.

Statsunderstödet baserar sig på strategin för nationellt ekonomiskt kunnande, och det beviljas för ett år åt gången. Justitieministeriet har tillsammans med Finlands Bank och nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande förbundit sig till att främja finländarnas ekonomiska kunnande. Strategin genomförs tillsammans med ett nätverk av aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn och av forskare.

De aktörer som får understöd uppfyller de allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd som anges i statsunderstödslagen och de grunder för beviljandet som angavs vid utlysningen. Justitieministeriet bedömde och jämförde ansökningarna utifrån en helhetsbedömning där man beaktade både projektplanerna och det anslag som finns till förfogande.  

Mer information
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig, tfn 029 515 0005
Mette Ranta, specialsakkunnig, tfn 029 515 0201

Projekt som får statsunderstöd för projekt som främjar ekonomiskt kunnande samt kommande utlysningar

Främjande av ekonomiskt kunnande

Tillbaka till toppen