Hoppa till innehåll
Media

Lagändringarna som ändringen av äktenskapslagen förutsätter stadfästs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2016 13.39
Pressmeddelande

Den ändring av äktenskapslagen som gör det möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap träder i kraft vid ingången av mars 2017. De övriga lagändringar som ändringen av äktenskapslagen förutsätter ställs till republikens president för stadfästelse i morgon den 8 april. Också dessa ändringar ska träda i kraft den 1 mars 2017.

Enligt de nya bestämmelserna kan makar som har registrerat sitt partnerskap omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en gemensam anmälan. Ändringen sker därmed inte automatiskt utan förutsätter en anmälan till magistraten. Ett registrerat partnerskap är giltigt som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan.

Efter att ändringen av äktenskapslagen träder i kraft är det inte längre är möjligt att registrera partnerskap. Till övriga delar förblir lagen om registrerade partnerskap dock i kraft. Ett registrerat partnerskap ska således kvarstå som en juridisk institution för personer av samma kön, men det uppstår inte längre nya registrerade partnerskap.

Enligt den av riksdagen antagna övergångsbestämmelsen kan prövningen av hinder mot äktenskap utföras redan innan ändringen av äktenskapslagen träder i kraft så att par av samma kön kan ingå äktenskap redan den 1 mars 2017.

De ändringar som förutsätts i lagstiftningen som gäller socialskyddsförmåner och social- och hälsovårdstjänster bereds vid social- och hälsovårdsministeriet. En proposition som gäller dessa avses att lämnas till riksdagen så att ändringarna kan träda i kraft i början av mars 2017.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (e-post:[email protected]), och lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected])

 
Tillbaka till toppen