Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av brott mot barn påskyndas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.15
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen för att påskynda behandlingen av brott mot barn. Målet är att förbättra barnoffers ställning i straffprocessen.

- Det är mycket viktigt att påskynda behandlingen av brott som riktar sig mot barn. Barn är i en mycket sårbar ställning som brottsoffer, och det är ytterst viktigt att brottsprocesserna inte drar ut på tiden, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I denna proposition föreslås det att förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål ändras.

Förundersökning ska göras skyndsamt om det finns misstanke om ett sexualbrott mot en person som inte har fyllt 18 år eller misstanke om brott mot en under 18-årig persons liv, hälsa, frihet, integritet, frid eller heder. Också beslut om väckande av åtal ska fattas skyndsamt. I domstolen ska huvudförhandlingen påbörjas inom 30 dagar från det att ärendet blev anhängigt.

Lagarna avses träda i kraft i oktober 2023.

Ytterligare information:
Katja Repo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 085, [email protected]
Katariina Jahkola, enhetschef, tfn 0295 150 246, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/sv/beslut

 

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen