Hoppa till innehåll
Media

Besöksförbudet effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att elektronisk övervakning införs för att effektivisera besöksförbudet. Dessutom blir ansökan om besöksförbud kostnadsfri och brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska behandlas skyndsamt.

- Reformen av lagstiftningen om besöksförbud förbättrar offrens rättigheter avsevärt. Syftet är att göra besöksförbud mer effektiva, minska brotten mot besöksförbud och särskilt öka säkerheten för offer för våld i nära relationer, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ett nytt sätt att skydda en person som befinner sig i livsfara eller allvarlig fara för hälsa är elektroniskt övervakat besöksförbud. I de allvarligaste fallen kan elektronisk övervakning användas i samband med utvidgat besöksförbud som förbjuder den som meddelats förbudet att vistas inom ett visst område, till exempel i närheten av den skyddade personens bostad. Med elektronisk övervakning kan det kontrolleras att den som meddelats förbud iakttar förbudet att bege sig till det område som bestämts i domstolens avgörande. Enligt förslaget ska domstolen fatta beslut om elektronisk övervakning av besöksförbudet och Brottspåföljdsmyndigheten svara för den tekniska övervakningen av beslutet.

Ingen avgift ska tas ut av den som ansöker om besöksförbud ens i det fall att ansökan avslås eller ärendet förfaller. Dessutom kan en person som ansöker om besöksförbud efter att ha blivit offer för ett allvarligt brott förordnas ett biträde.

Det vidtas effektivare hänvisning till stödtjänster i ärenden som gäller besöksförbud. Till lagen fogas bestämmelser om förmedling av den skyddade personens kontaktuppgifter till stödtjänsterna och om skyldigheten att informera den som meddelats besöksförbud om de stödtjänster som finns tillgängliga.

Dessutom föreslås det att polisen på eget initiativ i framtiden ska meddela tillfälligt besöksförbud i situationer där det finns risk för våld, även om den som förbudet avses skydda själv kan ansöka om besöksförbud.

Syftet är att lagarna godkänns under denna regeringsperiod och att de träder i kraft i slutet av hösten 2023.

Ytterligare information: Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/sv/beslut

 

Tillbaka till toppen