Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om gränsöverskridande företagsarrangemang förenhetligas i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.14
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i aktiebolagslagen. Avsikten med reformen är att genomföra ett EU-direktiv om gränsöverskridande företagsarrangemang. Avsikten med direktivet är att göra det lättare för aktiebolag att fritt välja sin hemort i EU.

I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning. Enligt propositionen ska bolag dessutom i fortsättningen kunna flytta sin hemort till en annan EES-stat och ändra sin bolagsform till en bolagsform i den EES-staten. På motsvarande sätt ändras bolagsformen för ett bolag som flyttar från en annan EES-stat till Finland till ett finländskt aktiebolag, och dess hemort registreras i Finland.

De principiellt mest betydande ändringarna gäller gränsöverskridande företagsarrangemang där bolag fusioneras, delas eller flyttar sin hemort utomlands. Innan ett sådant företagsarrangemang genomförs ska Patent- och registerstyrelsen enligt propositionen i fortsättningen ordna föregripande tillsyn. Genom tillsynen säkerställs att alla förfaranden och formaliteter i Finland är i sin ordning eller slutförda och att företagsarrangemanget inte genomförs i missbruks- eller bedrägerisyfte.

Om Patent- och registerstyrelsen anser att de föreskrivna villkoren uppfylls, ska den utfärda ett intyg över detta och sända intyget till den behöriga myndigheten i den andra staten. Om kraven inte är uppfyllda får intyg för genomförande av arrangemanget inte utfärdas.

Ändringarna avses träda i kraft senast i slutet av januari, då direktivet blir tillämpligt.

Mer information: Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 039, [email protected]
 

Tillbaka till toppen