Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om misstänktas och åtalades rätt att få information ska preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2014 10.58
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om brottsmisstänktas och åtalades rätt att få information om sina rättigheter och innehållet i åtalet ska preciseras. Genom regeringens proposition som i dag överlämnades till riksdagen genomförs EU-direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden.

Syftet med direktivet är att förbättra rättsskyddet för brottsmisstänkta och åtalade. Genom direktivet anges vilka minimikrav som ställs på rätten till information och som ska tillämpas vid straffrättsliga förfaranden inom hela Europeiska unionen.

Det föreslås att man i förundersökningslagen tar in de bestämmelser som direktivet förutsätter om förundersökningsmyndighetens skyldighet att underrätta misstänkta om deras rättigheter. Misstänkta som är frihetsberövade ska underrättas om sina rättigheter skriftligen. Andra misstänkta än sådana som är frihetsberövade kan underrättas om sina rättigheter antingen skriftligen eller muntligen.

Bestämmelserna om partsoffentlighet vid förundersökning ska också ändras på det sätt som direktivet förutsätter. I förundersökningslagen ska tas in bestämmelser av vilka det framgår i vilken omfattning en part vid förundersökning har rätt att fåinformation och på vilka villkor denna rätt kan begränsas på det sätt som säkerställandet av en rättvis rättegång förutsätter.

En förutsättning för att partsoffentligheten ska kunna begränsas är att det är nödvändigt att avstå från att lämna ut uppgifterna på grund av ett mycket viktigt allmänt eller enskilt intresse. Vid prövning av frågan om en parts rätt att få information eller frågan om begränsningar av denna rätt ska hänsyn tas till partens rätt att på behörigt sätt försvara sig eller annars på behörigt sätt bevaka sin rätt i en rättegång.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438, e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen