Hoppa till innehåll
Media

Bolag, andelslag och föreningar kan senarelägga sina vårmöten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.47
Pressmeddelande

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar kan senarelägga sina bolagsstämmor och årsmöten så att de i stället för i vår ordnas före utgången av september. Dessutom kan andelslag och föreningar tillåta att medlemmarna deltar på distans i stämmor och möten, även om detta inte är tillåtet enligt stadgarna. Undantagen möjliggörs genom en temporär lag. På detta sätt vill man säkerställa att mötena kan ordnas tryggt och säkert trots coronaepidemin.

Enligt den temporära lagen kan sammanslutningar skjuta upp möten som är planlagda för våren eller sommaren till att hållas före utgången av september 2021 oberoende av sammanslutningslagar, bolagsordningen eller stadgarna.

Dessutom kan börsbolag och First North-listbolag ordna sina möten helt som distansmöten. Vid årsstämmor och årsmöten för andelslag, föreningar och vissa företag i finansbranschen är det dessutom möjligt att anlita ett ombud, även om detta inte är tillåtet enligt stadgarna. Den temporära lagen gäller till och med utgången av juni 2022.

I aktiebolag, husbolag och största delen av andelslag är distansdeltagande redan nu tillåtet med stöd av en permanent lag.

Avsikten är att republikens president antar den temporära lagen i morgon fredag och att den träder i kraft den 8 maj.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen