Hoppa till innehåll
Media

Brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn får kontrolleras 1.5.

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2014 12.33
Pressmeddelande -

Från och med ingången av maj får man kontrollera brottslig bakgrund även hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Målet med den nya lagen är att främja de minderårigas trygghet, utan att orimligt försämra möjligheterna att ordna frivilligverksamhet.

I fråga om frivilligverksamhet finns det ingen skyldighet att ansöka om straffregisterutdrag, utan det är en möjlighet som verksamhetens organisatör kan utnyttja enligt eget omdöme. Ett allmänt villkor för att ett utdrag kan begäras är att den frivillige har gett sitt skriftliga samtycke till detta.

Ett utdrag kan lämnas ut enbart när den frivillige sköter uppdrag som regelbundet och i väsentlig grad består i samvaro och i personlig kontakt med en minderårig.

Organisatören av frivilligverksamhet ska redan vid rekryteringen av frivilliga tydligt informera om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag om dem. Ur utdraget framgår uppgifter om bl.a. eventuella domar för sexualbrott, vissa våldsbrott och narkotikabrott. Beslut om att bevilja straffregisterutdraget till organisatören av frivilligverksamhet fattas av Rättsregistercentralen enligt vad som föreskrivs i lagen. Avgiften för utdraget är 15 euro och den tas ut av verksamhetens organisatör.

Den nya lagen ska påverka den allmänna verksamhetskulturen inom frivilligorganisationerna. Syftet är att främja de verksamhetsprocedurer som har en allmän och förebyggande inverkan för att göra det tryggare för barn att delta i aktiviteterna. Skyddsåtgärder är i praktiken ofta mycket effektivare med tanke på barnens säkerhet än enbart en granskning av straffregisterutdrag.

I praktiken är sådana allmänna skyddsåtgärder till exempel instruktioner eller procedurer som utarbetats i syfte att trygga barnets personliga integritet. I fortsättningen ska organisatören av frivilligverksamhet till sin ansökan om ett straffregisterutdrag bifoga en utredning över de åtgärder som har vidtagits för att skydda barnets integritet.

Avsikten är att genom de nya bestämmelserna genomföra kraven i EU-direktivet från 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen