Hoppa till innehåll
Media

Coronaviruspandemins konsekvenser för det rättsliga området diskuteras vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 16.08
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 9–10 december. Vid justitieministermötet diskuteras bland annat hur rättsstatsprincipen har tillgodosetts under de undantagsförhållanden som följt av coronavirusepidemin. Finland företräds av den ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Från justitieministeriet deltar kanslichef Pekka Timonen i mötet.

Vid justitieministermötet diskuteras de brådskande åtgärder som vidtagits under pandemin ur rättsligt perspektiv samt hurudana lärdomar man har fått under coronaviruspandemin för att säkerställa domstolarnas verksamhet. 

Vid mötet får man också information om hur förhandlingarna om förslaget till förordning om elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden har framskridit. Syftet med förordningen är att effektivisera och försnabba de brottsbekämpande myndigheternas gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial inom EU.   

Ministrarna diskuterar också hur hatretorik och hatbrott kunde bekämpas på ett bättre sätt i Europa. Vid mötet ges dessutom en lägesrapport om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen.

Ytterligare information: Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet
 

Tillbaka till toppen