Hoppa till innehåll
Media

De förslag till lagändringar som direktivet om betalningsmedelsbedrägerier förutsätter har skickats på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 16.55
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra det så kallade direktivet om betalningsmedelsbedrägerier.

Syftet med EU-direktivet är att bekämpa bedrägerier i samband med betalningsmedel och att säkerställa betalningsmedlens tillförlitlighet i takt med att tekniken utvecklas. Direktivet ersätter 2001 års rambeslut om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Den arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatt bedömer i sitt betänkande att Finlands lagstiftning till stora delar motsvarar skyldigheterna i direktivet, men att det behövs vissa ändringar i strafflagen och särskilda bestämmelser om betalningsmedel.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i de bestämmelser i strafflagen som gäller betalningsmedelsbedrägeri, grovt betalningsmedelsbedrägeri, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri, definitionen av betalningsmedel och straffansvar för juridiska personer. Till lagen fogas nya bestämmelser om betalningsmedelsbrott, grovt betalningsmedelsbrott och lindrigt betalningsmedelsbrott.

Promemorian är på remiss till och med den 8 mars 2021. Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 31 maj 2021, då direktivet senast ska genomföras.

Ytterligare information: Lena Andersson, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 244, [email protected]

Genomförande av direktivet om betalningsmedelsbedrägerier http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-856-1 

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen