Hoppa till innehåll
Media

De nordiska justitieministrarna kom överens om att intensifiera samarbetet mot människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 18.11
Pressmeddelande

Vid Nordiska ministerrådets justitieministermöte diskuterade ministrarna kampen mot människohandel och beslutade att stärka samarbetet på området. Då det gäller människohandel är det enligt minister Henriksson särskilt viktigt att utbyta dels information om fenomenet, dels erfarenheter av fungerande lösningar.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson ledde ordet vid Nordiska ministerrådets justitieministermöte på onsdag. I det virtuella mötet deltog EU:s kommissionär för inrikes frågor Ylva Johansson, Sveriges, Danmarks och Islands justitieministrar, statssekreteraren vid Norges justitieministerium samt företrädare för Färöarna och Grönland.

Huvudtemat för mötet var arbetet mot människohandel i de nordiska länderna. Ministrarna diskuterade hur de nordiska länderna allt effektivare kan utnyttja bästa praxis i andra länder för att bekämpa människohandel och förbättra offrens ställning.

Kommissionär Ylva Johansson berättade i sitt anförande att kommissionen stöder medlemsländerna i genomförandet av EU:s direktiv mot människohandel och föreslår vid behov att direktivet revideras. Enligt Johansson är man nu medveten om att människohandel är ett allvarligt och omfattande fenomen och att det är dags att vidta konkreta åtgärder, bland annat att stärka polissamarbetet mellan länderna. Johansson ville betona att i EU är 85% av människohandel relaterat till sexuellt utnyttjande och 90% av offren för denna typ av människohandel är kvinnor.

Ministrarna var överens om att i arbetet mot människohandel måste förebyggande av brott vara omfattande.
- Det är bra att komma ihåg att kampen mot människohandel ökar säkerheten och jämlikheten för alla. I Finland har vi i vårt nuvarande regeringsprogram ett starkt engagemang i arbetet mot människohandel och vi vill förbättra offrens ställning på många olika sätt. Ett viktigt mål i den nationella handlingsplanen mot människohandel är att alla myndigheter ska känna igen och kunna ingripa i fenomenet människohandel, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Genom att bygga upp nordiska nätverk för samarbete och informationsutbyte kan vi förhoppningsvis ytterligare effektivisera kampen mot människohandel. Vi har mycket att lära av varandra i Norden i detta avseende, tillade minister Henriksson.

Ämbetsmannakommittén för rättsliga frågor fick i uppdrag att utreda vilka samarbetsbehov det finns i de nordiska länderna. Dessutom kom man överens om att Nordiska ministerrådets sekretariat ska utreda hur ministerrådet bäst kan stödja arbetet mot människohandel. Utifrån dessa utredningar kommer beslut om eventuella åtgärder att fattas vid nästa års justitieministermöte.

Justitieministrarna gick också igenom lagstiftningsändringar i samband med covid-19-epidemin samt de utmaningar som är förknippade med överföring av utländska fångar till deras hemland för verkställighet av straffet. 

Läs mer om regeringens arbete mot människohandel 

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn +358 50 306 3990, [email protected]
Sini Kumpulainen, specialsakkunnig, tfn +358 50 574 9694, [email protected] (justitieministermötet)
Venla Roth, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 150 011, [email protected] (arbetet mot människohandel )

Nyheten har korrigerats den 16.6.2021 kl. 17.55 med avseende på de punkter som kommissionär Johansson tog upp om reviderandet av direktivet och de siffror som presenteras om människohandel.

Tillbaka till toppen