Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Delegationen för medborgarsamhällspolitik söker nya medlemmar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2021 11.27
Pressmeddelande

Justitieministeriet söker medlemmar till delegationen för medborgarsamhällspolitik bland aktörer som representerar det civila samhället och forskning om det. Ansökningar tas emot under tiden 1.6–20.8.2021. Delegationen tillsätts nu för fjärde gången för en fyraårig mandatperiod 2021–2025.

Registrerade föreningar inom de sektorer som nämns i statsrådets förordning om delegationen för medborgarsamhällspolitik kan ansöka om medlemskap. Delegationen tar också emot medlemsansökningar av aktörer som företräder fri verksamhet som gäller civilsamhället (verksamhet utanför föreningar) och forskning om det civila samhället.

När ansökningstiden har gått ut bedömer justitieministeriet ansökningarna och gör en framställning till statsrådet om tillsättande av en ny delegation för medborgarsamhällspolitik. Statsrådet ska på hösten 2021 tillsätta den nya delegationen för den följande mandatperioden på fyra år.

Delegationen verkar i anslutning till justitieministeriet och har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av företrädare för det civila samhället, forskningen, näringslivet samt ministerierna och andra myndigheter.

Ytterligare information:

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 348, [email protected] (anträffbar 1.6–24.6 och 9–20.8.2021)
Liisa Männistö, specialsakkunnig, tfn 0295 150 231, [email protected] (anträffbar 1.6-30.6 och 4-17.8.2021)
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 416, [email protected] (anträffbar 1.6–30.6 och 11–20.8.2021)

Frågor om den elektroniska ansökningsblanketten: 
Helmi Soininvaara, högskolepraktikant, tfn 0295 150 342, [email protected] (anträffbar 1.6–31.7.2021)

Elektronisk ansökningsblankett

Statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (269/2007)

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik (trädde i kraft den 1 januari 2012)

Tillbaka till toppen