Hoppa till innehåll
Media

Demokratipriset och -utmärkelsen delades ut till goda exempel på partnerskap

Utgivningsdatum 30.3.2017 10.30
Nyhet

Justitieministeriets Demokratipris och Demokratiutmärkelsen som hör till Finlands handlingsplan för öppen förvaltning delades ut i dag den 30 mars vid festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativecka. Priset beviljas aktörer inom det civila samhället och utmärkelsen ges till myndigheter. I år var temat för både priset och utmärkelsen partnerskap.

Justitieministeriet, finansministeriet och Finlands Kommunförbund informerar

Justitieministeriets Demokratipris 2017 delades ut till tre aktörer eller verksamhetsmodeller som främjat en partnerskapsbaserad verksamhetskultur:

Kumppanuuskeskus (Uleåborgs partnerskapscentral) är en utvecklings- och aktivitetscentral som byggts upp i ett samarbete mellan organisationer och föreningar inom social- och hälsovårdsområdet. Centralen erbjuder lokaler och verksamhetsförutsättningar för organisationer, föreningar och projekt samt främjar samarbete mellan olika aktörer. Det är en plats med låg tröskel där människor kan träffa andra som är i en liknande livssituation, få råd eller bara ta en kopp kaffe.

Daisy Ladies ry och dess verksamhetsställe Muistola Daisy Ladies strävar efter att förbättra ställningen för kvinnor som flyttat till Finland och öka deras delaktighet i det finska samhället tillsammans med infödda finländska kvinnor. Dess verksamhetsställe Muistola som ligger i Åbo har en viktig roll som mötesplats och som startpunkt för olika projekt.

Samarbetsprogrammet mellan IT-aktörer som handleder åldringar är ett samarbetsnätverk som startats av flera aktörer för att främja äldre människors e-integration Verksamheten fokuserar på personlig och gratis handledning för åldringar i användningen av datorer, surfplattor och mobiltelefoner, bl.a. med hjälp av kamrathandledare.

Som pristagare nominerades 44 kandidater som uppfyllde kriterierna för priset. En av pristagarna valdes genom en publikomröstning och två av en jury till vilken hörde ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. Prissumman är 10 000 euro och den fördelas mellan pristagarna.

- Partnerskapscentralen är inte bara en plats utan ett sätt att tänka och ordna verksamhet tillsammans med områdets människor oberoende av ålder, kön eller hudfärg. Enligt min åsikt förverkligas partnerskap i centralens verksamhet på ett vardagligt, varmt och konkret sätt, säger Jukka Jalonen om sitt val till pristagare.

- En gemensam mötesplats för invandrarkvinnor och infödda finländska kvinnor ger möjlighet att förebygga ensamhet, öka kvinnornas välbefinnande, kunskaper och delaktighet samt höja deras självkänsla. Att skapa en dialog och en äkta möjlighet att möta och lära oss från varandra är ett viktigt mål för oss alla i dagens värld, motiverar Elina Knihtilä sitt val av Daisy Ladies ry till Demokratipristagare.

Samarbetsprogrammet mellan IT-aktörer som handleder åldringar vann publikomröstningen.

Därtill tilldelades den interaktiva verksamhetsmodellen för utveckling av närståendevård i Uleåborg ett hedersomnämnande. Modellen har ansetts ge närståendevårdarna en äkta möjlighet att delta och påverka. Det gemensamma hedersomnämnandet för priset och utmärkelsen gavs till projektet Arts Equal som samordnas av Konstuniversitet och som undersöker på vilket sätt konst såsom en offentlig tjänst kunde öka den samhälleliga jämlikheten och välfärden i Finland på 2020-talet.

Justitieministeriets samarbetsparter i Demokratipriset 2017 var finansministeriet, Yles Aamu-tv, landsbygdspolitiska rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland.

Demokratiutmärkelsen delades ut till regionutvecklingsgruppen för Esbo centrum och Brottspåföljdsmyndigheten

Demokratiutmärkelsen delas ut av Öppen förvaltning-projektet som koordineras av finansministeriet och beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Utmärkelsen beviljas nu för tredje gången. I år vill man lyfta fram exempel på verksamhet som stärker en partnerskapsbaserad verksamhetskultur i Finland. Utmärkelsen delas ut till två aktörer, en från kommunerna och en från statsförvaltningen.

År 2017 delas utmärkelsen ut till regionutvecklingsgruppen för Esbo centrum och Brottspåföljdsmyndigheten. Båda har på ett utmärkt sätt byggt upp ett partnerskapsnätverk med många slags aktörer för att skapa en sådan samhällelig genomslagskraft som inte skulle kunna uppnås utan gemensam verksamhet. I projektet som gäller Esbo centrum har man stävat efter att öka invånarnas möjligheter att delta i utvecklingen av deras eget bostadsområde. Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man utvecklat ett fängelsekoncept för framtiden, som syftar till att minska återfallsrisken.

Juryn som tillsatts för utmärkelsen valde vinnarna bland 12 kandidater. Demokratiutmärkelsen beviljades i ett samarbete mellan finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund. I juryn deltog också Tyrnävä kommun och THL:s Centret för jämställdhetsinformation som fick demokratiutmärkelsen 2015.

Finlands handlingsplan för öppen förvaltning är en del av det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership).

Ytterligare upplysningar:

Justitieministeriet: specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416, sakkunnig Laura Keski-Hakuni, tfn 02951 50289, e-postadresser: [email protected]

Finansministeriet, Öppen förvaltning / Demokratiutmärkelse: konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi, tfn 02955 30171, e-post: [email protected]

Kommunförbundet: sakkunnig Päivi Kurikka, tfn 050 301 9068, e-post:[email protected]


Länkar

Mer om Demokratipriset och motiveringen till valet av pristagare finns på justitieministeriets webbplats

Inspelning från festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor (publiceras efter att seminariet har avslutats)

Videointervjuer med pristagarna på justitieministeriets Twitter-konto (efter seminariet )

Mer om Demokratiutmärkelsen och motiveringen till valet av pristagare på webbplatsen för projektet Öppen förvaltning

Finlands III handlinsplan för öppen förvaltning 2017–2019 (på finska)

Tillbaka till toppen