Hoppa till innehåll
Media

Den nya EU-förordningen om internationella familjeärenden skyddar bättre barnets bästa

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 10.58
Nyhet

Den nya EU-förordningen om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn började tillämpas i början av augusti. I förordningen föreskrivs om vilken medlemsstats domstol som är behörig i dessa ärenden och hur beslut erkänns och verkställs i en annan EU-stat.

”Den nya Bryssel IIa-förordningen” (eller ”Bryssel IIb-förordningen”) ersätter den tidigare motsvarande förordningen. Syftet med reformen är att förbättra skyddet av barnets bästa och förenkla förfarandena. 

Den viktigaste reformen är att verkställigheten av ett beslut som meddelats i en annan EU-stat inte längre förutsätter en separat verkställbarhetsförklaring. Till exempel är beslut som gäller vårdnaden om barn och rätt till umgänge direkt verkställbara i andra EU-stater. Dessutom har förfarandet för verkställighet av beslut delvis förenhetligats. Europeiska kommissionen har gett ut en handbok för tillämpningen av den nya förordningen. Handboken finns för närvarande tillgänglig på engelska, men den översätts till alla EU-språk.

Den nya förordningen tillämpas på ärenden som inleds den 1 augusti 2022 eller senare. Den nationella lagen om tillämpning av förordningen trädde i kraft i början av augusti.

Mer information: 
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]
enhetschef Maija Leppä, tfn 0295 150 301, [email protected]

Den nya Bryssel IIa-förordningen 

Lag 454/2022 

Europeiska kommissionens handbok (på engelska)

Publikationer från det europeiska rättsliga nätverket (Handboken publiceras senare på svenska i nätverkets publikationer.)

Tillbaka till toppen