Hoppa till innehåll
Media

Den sexuella självbestämmanderätten stärks

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.45
Pressmeddelande

Bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen revideras i början av nästa år. Syftet med reformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmande och skyddet av den personliga integriteten. Samtidigt kommer den omfattande reformen att harmonisera och förtydliga bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen. Republikens president stadfäste lagen i dag.

- Denna historiska reform förbättrar avsevärt ställningen för offer för sexualbrott, eftersom det centrala i definitionen av våldtäkt i fortsättningen är offrets egen vilja. Nu kan vi också bättre skydda barn som är i en särskilt utsatt ställning. Detta är en mycket viktig reform, eftersom sexualbrott är en av de allvarligaste brottstyperna och kränker den mest känsliga delen av människans integritet, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I fortsättningen är definitionen av våldtäkt i strafflagen samtyckesbaserad. Med våldtäkt avses att ha samlag med en person som inte deltar frivilligt. 
Det anses att en person inte frivilligt deltar i samlag om personen inte verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt har uttryckt att hen deltar frivilligt. Det här säkerställer att det centrala i definitionen av våldtäkt är att den som är föremål för gärningen har en egen vilja och inte bara hur gärningsmannen har agerat. Detta leder till att straffansvaret realiseras bättre och att offrets ställning stärks.

I och med reformen skärps också straffen för sexualbrott mot barn avsevärt. Utgångspunkten är att ett barn inte på ett tillförlitligt sätt kan ge sitt samtycke till en sexuell handling med en vuxen. Samlag med barn under 16 år ska i princip i sig vara straffbart som våldtäkt mot barn, varvid minimistraffet stiger till fängelse i ett år och straffet för brottet i praktiken nästan alltid är ovillkorligt fängelse. Inbördes sexuellt umgänge mellan ungdomar som inte kränker någons sexuella självbestämmanderätt ska inte heller i framtiden vara straffbart.

Även bestämmelserna om andra sexualbrott ska stärkas. I fortsättningen kan man göra sig skyldig till sexuella trakasserier också på annat sätt än genom att beröra någon annan. Olovlig spridning av en sexuell bild på någon blir ett straffbart sexualbrott, vilket gör det möjligt att på ett effektivare sätt ingripa också i sexuella kränkningar som sprids via internet och elektronisk kommunikation.

Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:                                                                                                 Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected] och Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected] 

Valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Tillbaka till toppen