Hoppa till innehåll
Media

Handbok om god praxis vid allmän intressebevakning

Utgivningsdatum 23.8.2016 13.53
Nyhet

Justitieministeriet har publicerat intressebevakningshandbok. I handboken har man samlat frågor som gäller hela intressebevakningsprocessen från att uppdraget inleds till att det upphör samt rekommendationer om hur olika ärenden ska skötas vid intressebevakningsbyråerna med beaktande av huvudmännens bästa.

Handboken har i stor utsträckning utarbetats med tanke på förfaringssätten på rättshjälpsbyråernas intressebevakningsbyråer, men den är också avsedd för användning av producenter av köpta tjänster.

De statliga rättshjälpsbyråerna ordnar allmänna intressebevakningstjänster. Vid rättshjälpsbyråerna sköts uppdraget av allmänna intressebevakare. En del av rättshjälpsbyråerna köper tjänsterna helt eller delvis av någon annan serviceproducent, exempelvis kommuner, föreningar eller företag.

Intressebevakare hjälpar sådana personer som inte själva klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter. En släkting, en vän eller någon annan närstående kan förordnas till intressebevakare. Om detta inte är möjligt kan en allmän intressebevakare förordnas till intressebevakare.

Intressebevakningshandbok. Rekommendationer av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Ordförande för arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen, regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, (JM), tel. 02951 50262

Tillbaka till toppen