Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår skärpta bestämmelser om villkorlig frihet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2018 14.52 | Publicerad på svenska 12.6.2018 kl. 15.27
Pressmeddelande

Regeringens utkast till skärpta bestämmelser om villkorlig frihet har blivit klart och det har skickats på remiss. Enligt utkastet blir det svårare för återfallsförbrytare att bli villkorligt frigivna. Förslaget ger ett rättvisare och mer godtagbart straffrättssystem. Förslaget är en del av justitieminister Antti Häkkänens åtgärdspaket för att skärpa straffen.

Enligt förslaget ska en fånge friges i villkorlig frihet när hälften av fängelsestraffet är avtjänat om han eller hon under de fem år som föregick brottet inte har avtjänat ett fängelsestraff i fängelse. För närvarande är motsvarande tidsgräns tre år.

- Ändringen skärper straffen för återfallsförbrytare. Syftet med förslaget är att förbättra systemet med villkorliga straff så att det blir mer rättvist och trovärdigt. Mad tanke på systemets trovärdighet är den gällande lagstiftningen med en tidsgräns på tre år utan brottslighet alldeles för kort, säger Häkkänen.

Att tidsgränsen höjs från tre till fem år motsvarar tidigare bestämmelser, eftersom kravet på fängelsefrihet ändrades från fem till tre år på 1970-talet.

Regeringen har avsatt 2,2 miljoner euro för reformen. I förslaget ingår inga andra ändringar i bestämmelserna om villkorlig frihet.

Ytterligare upplysningar:

Paulina Tallroth, regeringsråd, tfn 0295 150 146, [email protected]

Anne Hartoneva, regeringsråd, tfn 0295 150 344, [email protected] 

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131, [email protected]

Utkast till regeringens proposition i utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen