Hoppa till innehåll
Media

Förslaget om det europeiska medborgarinitiativet avancerade till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 10.40
Pressmeddelande -

Statsrådet översände till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till förordning om medborgarinitiativet. Minst en miljon EU-medborgare från ett betydande antal medlemsstater kan lämna in ett lagstiftningsinitiativ till Europeiska kommissionen. Enligt kommissionens förslag ska undertecknarna komma från minst en tredjedel av medlemsstaterna. Det föreslås att det minsta antalet undertecknare i fråga om Finland ska vara 9 750.

Statsrådet förhåller sig positivt till förslaget som syftar till att stärka medborgarnas möjligheter att påverka inom unionen. Statsrådet anser dock att i fråga om det minsta antalet medlemsstater skulle kravet på en fjärdedel vara ett bättre alternativ än kravet på en tredjedel. En fjärdedel skulle vara ett tillräckligt antal för att garantera synpunkternas representativitet på europeisk nivå.

I förfarandet vid registrering och prövning av ett medborgarinitiativ ska kommissionen redan i registreringsskedet gallra bort sådana initiativ som klart strider mot unionens värderingar eller som är kränkande eller oseriösa. Detta motsvarar statsrådets ställning. Statsrådet anser att det är viktigt att säkerställa att kommissionens beslut om registrering och prövning av ett initiativ kan prövas vid EU-domstolen.


Ytterligare upplysningar:

lagstiftningsrådet Sina Uotila, tfn 09 1606 7743
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen