Hoppa till innehåll
Media

Förslag till organisationsmodell för Sámi Giellagáldu

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2019 14.06
Nyhet

Det nordiska samarbetsorganet för samefrågor har utrett olika modeller för att organisera det nordiska fack- och resurscentret för de samiska språken, Sámi Giellagáldu.

Enligt utredningen är de bästa alternativen antingen att funktionen finns i samband med det norska sametinget eller att det i Norge inrättas ett separat organ för beslutsfattande så att man kan utnyttja det norska sametingets administrativa tjänster.

Sámi Giellagáldu är samefolkets högsta beslutsfattande organ i frågor som gäller de samiska språken. Sámi Giellagáldu erbjuder språkrådgivning och arbetar i praktiken för syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska. 

Sámi Giellagáldu har hittills fått gemensam projektfinansiering från de tre sametingen. Målet är att Sámi Giellagáldus verksamhet ska bli permanent.

Finlands deltagare i den nordiska beredningen av Sámi Giellagáldus organisation är undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och sametinget

Ytterligare information:

Johanna Hautakorpi, tfn 02951 50018, [email protected]

Tillbaka till toppen