Hoppa till innehåll
Media

Behoven att utveckla förfarandet vid frigivning av livstidsfångar har bedömts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2019 12.45
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria med förslag till åtgärder för att utveckla förfarandet vid frigivning av livstidsfångar.

Enligt regeringsprogrammet ska förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna bedömas grundligt och justitieministeriets bedömning är det första steget i detta arbete.

Innan livstidsfångar friges gör man en bedömning av deras risk för att begå ett nytt våldsbrott. De gällande bestämmelserna om vilken betydelse riskbedömningen har när man överväger att frige en fånge är dock något oklar.

Inom statsrådets utrednings - och forskningsverksamhet bereds som bäst ett projekt för att utreda riskbedömningarnas tillförlitlighet och användbarhet. När utredningen är klar kommer man att överväga vilken betydelse en bedömning av risken för våld ska ha vid prövningen av frigivning och hur bestämmelserna om riskbedömningens betydelse kunde förtydligas.

- Med tanke på säkerheten i samhället är det viktigt att en frigiven fånge inte återfaller i brott. Samtidigt måste man se till att påföljdssystemet är konsekvent, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Modellerna för frigivning av farliga våldsbrottslingar bör övervägas noggrant och med stöd av relevant forskningsdata. För hastiga beslut ger inte nödvändigtvis önskade resultat, betonar Henriksson.

I bedömningspromemorian lyfts dessutom fram vikten av ett smidigt informationsutbyte och samarbete mellan myndigheterna samt fortsatt missbruks- och mentalvårdsservice efter frigivningen av livstidsfångar. Bedömningspromemorian sänds nu på remiss.

Fortsatt utredning om frigivning av andra våldsbrottslingar

För livstidsfångar är risken för återfall i brott relativt låg. Det finns skäl att utreda utvecklingsbehoven när det gäller frigivning av andra återfallsförbrytare som gjort sig skyldiga till allvarliga vålds- eller sexualbrott. Justitieministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utreda detta våren 2020.

Ytterligare upplysningar: Paulina Tallroth, regeringsråd, tfn 0295 150 146, [email protected]

Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183, [email protected]

Bedömningspromemoria om lagstiftningen om livstidsfångar och behoven att utveckla frigivningsförfarandet i tjänsten Utlåtande.fi

Projekt för att utreda förutsättningarna för frigivning av farliga våldsbrottslingar

Tillbaka till toppen