Hoppa till innehåll
Media

En utvidgning av tillämpningsområdet för åtalsuppgörelse bedöms

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 12.35
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma utvidgning av området för tillämpning av åtalsuppgörelse. Målet är att få till stånd en snabbare och smidigare straffprocess. Projektet om smidigare rättsprocesser grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Bestämmelserna om åtalsuppgörelse har varit i kraft sedan 2015. Den misstänkte eller svarande i ett brottmål kan som motprestation för sitt erkännande få ett lindrigare straff för sin gärning. Syftet var att när en del av brottmålen behandlas i en enklare straffprocess än normalt effektiviserar detta myndighetsarbetet och gör straffprocesserna snabbare. Systemet har dock tillämpats i mindre grad än förväntats, och därför har också kostnadsbesparingarna varit mindre. Trots detta har systemet haft olika positiva konsekvenser för straffprocessen. Förslag om att utveckla systemet med åtalsuppgörelse har under de senaste åren bedömts i flera justitieministeriets rapporter och betänkanden.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda och föreslå lösningar för att effektivisera systemet med åtalsuppgörelse och utvidga systemets tillämpningsområde samt att lyfta fram behovet av andra ändringar i lagstiftningen om åtalsuppgörelse med beaktande av rättsskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna. Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av 2024.

Ytterligare information:
Sampo Brander, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 349, [email protected]
Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 112, [email protected]
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen