Hoppa till innehåll
Media

Användningen av distanstjänster har ökat inom rättshjälpen och intressebevakningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2019 11.37
Nyhet

Videokonferenser utnyttjas allt oftare inom rättshjälpen och intressebevakningen. För att utöka användningen ytterligare jämfört med nuläget behöver personalen emellertid mer uppmuntran och utbildning.

Justitieministeriet tillsatte 2016 ett projekt för att utveckla distanstjänsterna vid rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna. Syftet med projektet var att utveckla och utöka användningen av Skype inom kundbetjäningen vid rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna och att förankra distanstjänsterna i byråernas dagliga verksamhet. Projektet, som var två och ett halvt år långt, avslutades i slutet av 2018.

Enligt slutrapporten från projektet för utveckling av distanstjänster ökade användningen av distanstjänster klart under projektets gång. Under 2016 använde de anställda vid rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna distanstjänster vid kundmöten drygt 500 gånger, 2017 ökade användningen till ungefär 800 gånger och 2018 användes distanstjänster sammanlagt 1251 gånger.

Trots den goda utvecklingen behöver byråerna fortfarande uppmuntran och utbildning i att tillhandahålla distanstjänster. Enligt slutrapporten ska extra uppmärksamhet fästas vid utbildning för byråernas ledning och introduktionen av ny personal.

Mer information:

Juha Kärki, ledande offentligt rättsbiträde, tfn 050 368 2279, [email protected]
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 0295 150 140, [email protected]

Distanstjänster inom rättshjälp och intressebevakning, Slutrapport från projektet för utveckling av distanstjänste (på finska)

Tillbaka till toppen