Hoppa till innehåll
Media

ETNO: En god diskussionskultur skapar en bättre vardag för oss alla

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2016 15.06
Pressmeddelande

I år har delegationen för etniska relationer ställt som mål att främja en god diskussionskultur som baserar sig på respekt för andra människor. Delegationen som statsrådet tillsatte i februari hade sitt första möte i dag den 31 mars i Helsingfors.

- Av den offentliga debatten och vad som rapporterats i medierna att döma är vår diskussionskultur för närvarande i ett utmanande läge. Invandring och den ökande mångfalden i vårt samhälle är frågor som väcker känslor för och emot. Om man är för eller emot tycks vara till och med viktigare än själva sakinnehållet i diskussionerna. En diskussion som kränker andras grundläggande eller mänskliga rättigheter kan dock inte accepteras i yttrandefrihetens namn, konstaterade justitieministeriets kanslichef Asko Välimaa, som är delegationens ordförande.

Också vice ordförandena inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg, Esbo stads chef för sysselsättningsfrågor Said Aden och riksdagsledamot Päivi Räsänen betonade vikten av att ha förtroende för varandra och att lyssna på andras åsikter.

- Diskussionskulturen är ingen isolerad fråga utan den påverkar vår vardag och vår trygghetskänsla. Oro och rädsla väcker uppmärksamhet i medierna, men även positiva nyheter bör få fotfäste i människornas tankar. Vi behöver en sansad diskussion som ökar förtroendet mellan olika människor och som syftar till att söka lösningar och skapa en bättre framtid, sade Nerg.

- För att skapa en konstruktiv diskussionskultur måste alla parter ha lika möjligheter att delta i diskussionen och man måste kunna höra och ha respekt för avvikande åsikter. När någon uttrycker sin oro måste detta besvaras med faktum. Vi måste undvika konfrontationer, betonade Aden.

Räsänen vädjade till politikerna.

- I synnerhet vi politiker måste visa att det är möjligt att föra en diskussion med respekt för andra. Detta betyder inte att man måste ändra på sina egna åsikter eller sin övertygelse. I stället för att leta efter skyldiga borde vi söka lösningar. Till exempel olika organisationer har gjort ett utmärkt arbete i fråga om detta.

I statsminister Sipiläs regeringsprogram konstateras att invandrarna stärker Finlands innovationsförmåga och kunnande genom att ta med sig den egna kulturens styrkor i det finländska samhället. Regeringen uppmuntrar till en öppen diskussion om invandringspolitiken, men rasism tillåts inte. Vi främjar en tolerant nationell diskussionskultur som respekterar människovärdet, sägs det i programmet.

- Enligt vår grundlag ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. I praktiken är det vår allas uppgift att främja dessa rättigheter. Vi alla bär ansvar för detta i vardagen, konstaterades det i delegationens diskussion.

För att främja en diskussionskultur som respekterar människovärdet måste man på en bred front sträva efter att skapa goda etniska relationer. ETNOs verksamhet syftar till att främja positiva attityder mellan olika befolkningsgrupper och motarbeta hatretorik och rasism. För att skapa en diskussionskultur som respekterar människovärdet måste det råda en positiv stämning och en vilja att samarbeta mellan olika befolkningsgrupper. I en öppen debattkultur kan alla parter delta i diskussionen trots avvikande åsikter. Detta ökar förtroendet mellan olika grupper och känslan av samhörighet och trygghet i samhället.

För att uppmuntra alla att delta i en diskussion som respekterar människovärdet startar ETNO en kampanj i de sociala medierna: "Använd #fiksukeskustelu i de sociala medierna för att ta ställning och lyfta fram bra inlägg och konstruktiv verksamhet!"

Ytterligare upplysningar:
delegationens generalsekreterare, överinspektör Peter Kariuki, tfn 02951 50191, och
delegationens sakkunnigsekreterare, inspektör Nina Suorsa, tfn 02951 50279, e-post: [email protected]

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen