Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-finansiering kan sökas för att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och jämlikheten

Justitieministeriet
21.5.2021 11.37
Nyhet

De första ansökningsomgångarna för finansieringsprogrammet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV) 2021 har inletts. I år kan finansiering sökas för att genomföra dataskyddsförordningen, förebygga könsrelaterat våld, främja barns rättigheter, vidta åtgärder mot diskriminering samt för att öka medvetenheten om Europeiska unionens ursprung och värden.

Syftet med programmet CERV är att skydda och främja Europeiska unionens gemensamma värden och rättigheter, till exempel respekten för människovärdet och de mänskliga rättigheterna samt frihet och jämlikhet. Programmet CERV slår ihop de tidigare EU-finansieringsprogrammen, det vill säga programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och programmet Ett Europa för medborgarna.

Syftet med finansieringsprogrammet är särskilt att stödja civilsamhällesorganisationerna på lokal, regional och nationell nivå. Finansiering kan, beroende på ansökan, förutom av organisationer också sökas av myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Finansiering kan beviljas bland annat för utbildning, utredningar och forskningsarbete, seminarier och kampanjer samt för ökning av de europeiska nätverkens kapacitet.

Ansökningstiderna löper i huvudsak ut i oktober eller november 2021. Ett undantag är utlysningen som gäller att förebygga könsrelaterat våld och våld mot barn samt utlysningen som handlar om att förebygga rasism och diskriminering som har en ansökningstid som går ut den 15 juni.

Mer information:
specialsakkunnig Katriina Nousiainen, tfn 029515 0275, [email protected]
Läs mer om CERV-finansieringsprogrammet 2021 på justitieministeriets webbplats 
Öppna utlysningar i Europeiska kommissionens portal  

Tillbaka till toppen