Hoppa till innehåll
Media

Förhandsröstning i EU-valet börjar på onsdag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2019 12.13
Pressmeddelande

Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet inleds på onsdagen den 15 maj. Förhandsröstningen pågår en vecka och den sista dagen för förhandsröstning i Finland är tisdagen den 21 maj.

Förhandsröstningstiden utomlands är 15-18 maj. En del av förhandsröstningsställena utomlands är dock öppna under en kortare tidsperiod.

Både vid förhandsröstningen och röstningen på valdagen ska väljarna legitimera sig. Som legitimation kan användas till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Till exempel ett körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om man inte har något annat giltigt intyg över sin identitet kan man hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen.

I Finland finns sammanlagt 910 förhandsröstningsställen. Förhandsröstning ordnas bland annat på kommun- och stadshus, bibliotek, köpcentrum och postkontor. Information om var förhandsröstningsställena ligger och när de är öppna ges på justitieministeriets webbplats www.valfinland.fi och på det avgiftsfria servicenumret för valfrågor 0800 9 4771. För väljarna finns också en Whatsapp-meddelandetjänst på numret 050 438 8730.

Röstberättigade som bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan rösta per brev från utlandet. Mer information om brevröstning finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Valdagen är söndagen den 26 maj. Då kan man rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt. På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.

I EU-val är kandidaterna desamma i hela landet. Information om kandidaterna och deras nummer finns på webbplatsen www.valfinland.fi.

Alla finska medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år har rätt att rösta i valet. De finska medborgare som har meddelat att de utövar sin rösträtt i en annan EU-medlemsstats val får dock inte rösta i Finlands EU-val. På samma sätt är medborgare i andra EU-medlemsstater som har fyllt 18 och som är bosatta i Finland röstberättigade i det finska EU-valet, förutsatt att de har anmält sig till rösträttsregistret i Finland.

På justitieministeriets YouTube-kanal finns videor på lättläst språk om hur det går till att rösta. På webbplatsen www.valfinland.fi finns information om EU-valet på många olika språk samt videor på teckenspråk om valet.

På webbplatsen www.valfinland.fi kan man följa valdeltagandet under förhandsröstningsperioden. Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna och i hela landet med en timmes mellanrum.

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected]
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, [email protected]

Filmer om val på Youtube 
Valfinland.fi på Twitter 
Valfinland.fi på Facebook 

Tillbaka till toppen