Hoppa till innehåll
Media

Omfattande reform av Europaparlamentsval föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 13.31
Pressmeddelande
Statsrådet har översänt till riksdagen ett förslag till reform av EU:s valakt som gäller Europaparlamentsval och fattat beslut om statsrådets ståndpunkter i ärendet. Frågor som lyfts fram är bland annat huruvida det förutom medlemsstaternas nationella kandidatlistor bör inrättas en gemensam valkrets för medlemsstaterna. Enligt förslaget ska de europeiska partierna upprätta kandidatlistor som toppas av partiets kandidat till befattningen som kommissionens ordförande.

Statsrådet anser att Europaparlamentets förslag i huvudsak kan stödjas. Enligt statsrådet är det dock oklart vad förslaget om en gemensam valkrets skulle innebära i praktiken. Förslaget ser ut att innehålla en tanke om en allmäneuropeisk kandidatlista. Detta kan inte anses ligga i de små medlemsstaternas intresse, eftersom de mandat som reserveras för de europeiska partierna i praktiken kommer att minska antalet nationella företrädare.

Om Europaparlamentets förslag till ändring av valakten godkänns som sådana skulle tidsfristen för upprättandet av kandidatlistor vara minst 12 veckor före inledningen av förhandsröstningen vid Europaparlamentsvalet, det vill säga tidigare än för närvarande. Statsrådet betraktar den föreslagna tidpunkten som problematisk, eftersom den skulle leda till en onödigt lång kampanjtid och i praktiken öka kostnaderna för valkampanjerna.

Enligt förslaget får en medlemsstat inte officiellt meddela sitt valresultat förrän valet har avslutats i alla medlemsstater. I Finland skulle detta betyda kl. 22. Före denna tidpunkt skulle man inte få publicera ens sådana prognoser som grundar sig på vallokalsundersökningar. Statsrådet förhåller sig reserverat till hur ändamålsenligt det är att de officiella prognoserna av valresultaten meddelas samtidigt i alla medlemsstater, och ifrågasätter möjligheten att förbjuda opinionsmätningar.

Statsrådet understöder inte det förslag enligt vilket Europaparlamentet själv bestämmer tidpunkten för valet efter att ha hört rådet. Enligt den gällande valakten hålls valet vid en regelbunden tidpunkt, som rådet av grundad anledning kan ändra på.

Enligt statsrådet finns det även flera andra punkter i förslaget som kräver mer detaljerad behandling.

Reformerna som Europaparlamentet föreslår syftar till att öka den demokratiska och gränsöverskridande dimensionen hos Europaparlamentsvalet. Därtill vill man öka effektiviteten i systemet för genomförande av Europaparlamentsval och föra ledamöterna av Europaparlamentet närmare sina väljare.

Behandlingen av parlamentets förslag har nyligen börjat i Europarådet. Det är sannolikt att flera av förslagen kommer att ändras under behandlingen. Ändring av EU:s valakt förutsätter att samtliga medlemsstater enhälligt godkänner ändringarna. Finlands målsättningar för förhandlingarna uppställs i ett samarbete mellan riksdagen och statsrådet.

Ytterligare uppgifter:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen