Hoppa till innehåll
Media

Finland medverkar i utvecklandet av rättssektorn i södra Afrika

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 13.03
Pressmeddelande

Det internationella rättsliga samarbetets betydelse i stärkandet av medborgarnas och företagens rättsliga ställning är i fokus då justitieministeriets delegation besöker Sydafrika och Namibia.

Den här veckan ordnade Sydafrika, Finland och Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH) en regional konferens i Pretoria om betydelsen av HCCH och dess konventioner för södra Afrika. Vid konferensen ”The HCCH and the Relevance of its Work for Southern Africa” diskuterades hur man genom multilateralt internationellt rättsligt samarbete kan främja kontakter mellan medborgare från olika länder och företagens verksamhet över statsgränserna. Finlands delegation består av tre personer och leds av chefen för avdelningen för privaträtt och rättsvård Antti Leinonen

De afrikanska ländernas strategiska, geopolitiska och handelsekonomiska betydelse har ökat. Många afrikanska länder är också allt mer potentiella handelspartner för Finland.

− Finland har haft mycket nytta av samarbetet inom ramen för HCCH-konventionerna. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och också få till stånd ett konkret samarbete med de afrikanska länderna. Multilaterala internationella avtal på det rättsliga området är viktiga instrument för att främja en positiv utveckling i Afrika, möjligheter till företagsverksamhet, kontakter mellan människor och även internationell rättsstatsutveckling i vidare bemärkelse. Det är viktigt att också länderna i södra Afrika kommer med i de globala lösningar som står till buds för våra gemensamma utmaningar, säger avdelningschef Leinonen.

Antti Leinonen träffade tillsammans med ambassadör Anne Lammila och HCCH:s generalsekreterare Christophe Bernasconi dessutom företrädare för åklagarväsendet och justitieministeriet i Sydafrika. Vid mötena diskuterades rättsstatsutvecklingen, reformerna inom det rättsliga området, kampen mot korruption och möjligheterna till samarbete.

− Det är bra att kunna utbyta tankar om samarbete med våra kollegor från södra Afrika. Den ökade internationella handeln och de ökade investeringarna samt medborgarnas ökade rörlighet medför många möjligheter, men samtidigt också juridiska risker. För att rättssäkerheten och tillgången till rättsskydd samt det straffrättsliga ansvaret ska kunna realiseras också i gränsöverskridande fall, är det nödvändigt med ett bredare rättsligt samarbete mellan olika stater och inte enbart med grannländerna, konstaterar Leinonen.

Finländarna träffade också företrädare för det sydafrikanska civilsamhället. Under mötet diskuterades bland annat möjligheter till demokratiskt inflytande samt människohandel och kvinnors rättigheter.

Den finländska delegationens resa fortsätter på torsdagen till Namibia. På programmet står bland annat diskussioner om utvecklandet av rättsväsendet, digitaliseringen samt utvecklingen av rättsstaten. Delegationen kommer också att bekanta sig med den offentliga rättshjälpens verksamhet. 

Ytterligare information:
Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 364 8265, [email protected] 

Tillbaka till toppen